Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek vychádza z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vypracovaného v rámci výskumného a inovatívneho projektu „Polirural“. Dotazníkový prieskum prebiehal v termíne od 15.2.2021 do 9.3.2021.  Na dotazník odpovedalo 477 respondentov. Slovné odpovede boli vyhodnotené partnermi projektu (OZ VIPA SK, SPU v Nitre, Agroinštitút š.p. a mesto Nitra).

Celý dokument "Analýza dopadu pandémie COVID-19 na vidiek" je dostupný na stiahnutie:

V kategórii Aktuality, Analýzy zo dňa 26 mar. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural