Aktuality

 • Nové otvorené výzvy pre európske malé a stredné podniky

  V kategórii Aktuality zo dňa 16 mar. 2024.

  Európske malé a stredné podniky majú teraz jedinečnú príležitosť zapojiť sa do troch nových otvorených výziev – SUAVE, SUSRUR a ULTFARMS – zameraných na podporu udržateľného rastu, inovácií a rozvoja v oblastiach mestskej poľnohospodárskej výroby, cestovného ruchu v vidieckych a odľahlých oblastiach a nízkotrofického akvakultúrneho hospodárstva. Tieto výzvy ponúkajú financovanie až do výšky 100 000 € na projekt a sú otvorené pre regionálne alebo miestne orgány, ako aj pre MSP v konzorciách. S blížiacimi sa uzávierkami výziev v apríli a marci 2024 je teraz ten správny čas na predloženie návrhov a využitie príležitostí pre udržateľný rozvoj a inovácie v rámci Európy.

 • Pozvánka: Konferencia "Atraktívnejší vidiek II"

  V kategórii Aktuality zo dňa 02 jún. 2023.

  Konferencia „Atraktívnejší vidiek II“ sa uskutoční 8. júna 2023 v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne, s hlavným s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.

 • Projekt PoliRural vo finále

  V kategórii Aktuality zo dňa 10 mar. 2023.

  Výskumný a inovatívny projekt Horizontu 2020 v skratke známy ako PoliRural (Politiky pre vidiek) zavŕšil svoju štvorročnú púť. Štyria partneri zo Slovenska (VIPA na Slovensku, Agroinštitút a mesto Nitra) pod taktovkou SPU v Nitre mali príležitosť byť súčasťou tohto zatiaľ najväčšieho konzorcia v slovenských podmienkach. Z 12 pilotných regiónov bol slovenský prezentovaný na mnohých fórach ako najúspešnejší, najlepšie ilustrujúci čo sa dá dosiahnuť v rámci týchto prestížnych výskumných projektov EK. Vízia pre atraktívnejší vidiek sa tvorila postupne v priebehu troch rokov a do jej tvorby sa zapojilo viac ako 1700 ľudí v 17 postupných fázach. V rámci projektu sa odviedol obrovský kus práce, za čo patrí vďaka všetkým zanieteným partnerom a dôležité je nestratiť tempo a pokračovať ďalej, lebo náš vidiek si to zaslúži a sme jeho veľkými dlžníkmi.

 • Pozvánka: Konferencia "Atraktívnejší vidiek"

  V kategórii Aktuality zo dňa 13 feb. 2023.

  Konferencia "Atraktívnejší vidiek" sa uskutoční dňa 21. februára 2023 o 9:00 hodine, Technická univerzita Zvolen.

 • Online pudujatie: Účinné mechanizmy na riešenie nových výziev v oblasti správy vecí verejných v európskych vidieckych oblastiach

  V kategórii Aktuality zo dňa 19 okt. 2022.

  V utorok 8. novembra o 15:00 – 16:30 usporiada PoliRural spolu s projektom SHERPA online podujatie s názvom „Effective mechanisms to address new governance challenges in European rural areas“ (Účinné mechanizmy na riešenie nových výziev v oblasti správy vecí verejných v európskych vidieckych oblastiach).

 • 4 záverečné online webináre prezentácie výsledkov výskumu

  V kategórii Aktuality zo dňa 26 aug. 2022.

  V záverečnej fáze projektu sa konajú 4 webináre v anglickom jazyku, ktorých účelom je verejne prezentovať a diskutovať dosiahnuté výsledky výskumu.

 • Newslettre Polirural

  V kategórii Aktuality zo dňa 15 aug. 2022.

  Informačné bulletiny projektu Polirural (jazyk EN):

  Newsletter č. 1 / Newsletter č. 2 / Newsletter č. 3 / Newsletter č. 4 / Newsletter č. 5 / Newsletter č. 6 / Newsletter č. 7 / Newsletter č. 8 / Newsletter č. 9 Newsletter č. 10 Newsletter č. 11 / Newsletter č. 12 / Newsletter č. 13

 • Závery z národnej záverečnej konferencie POLIRURAL

  V kategórii Aktuality zo dňa 20 jún. 2022.

  Dňa 8.6.2022 sa v kongresovej sále v Kúrii na Táľoch konala konferencia pod názvom - Spájame sa pre vidiek - ,,Vízia pre atraktívnejší vidiek" v rámci projektu PoliRural H2020, ktorého sme súčasťou. Počas trvania projektu postupne kreujeme EÚ definíciu „atraktívnosti vidieka“ a v rámci analyticko-prognostickej práce sa zameriavame na vypracovanie „Vízie pre atraktívny vidiek“. Návrh „Vízie“ sme predstavili už na štyroch podujatiach na Slovensku. Teraz po skončení konferencií spracovávame v zmysle pripomienok ďalšiu verziu dokumentu, ktorú by sme radi následne prezentovali v NR SR.

 • Pozvánka: Záverečná konferencia POLIRURAL

  V kategórii Aktuality zo dňa 17 máj. 2022.

  Záverečná konferencia výskumného projektu Polirural sa uskutoční dňa 8. júna 2022 od 10:00 hod. v Kongresovej sále Kúrie na Táľoch v Nízkych Tatrách. 

 • Pozvánka: seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“, Modra

  V kategórii Aktuality zo dňa 10 máj. 2022.

  Seminár sa koná pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky. 

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural